سه راه ماده

اندازه

تعداد در کارتن

قیمت واحد (ریال)

40*1/4 1*40

24

50*1/2 1*50

15

اندازه - تعداد در کارتن - قیمت واحد (ریال)

اندازه -20*1/2*20

تعداد – 80

اندازه -25*1/2*25

تعداد – 75

اندازه -25*3/4*25

تعداد – 75

اندازه -32*1/2*32

تعداد – 50

اندازه -32*3/4*32

تعداد – 50

اندازه -32*1*32

تعداد – 50

اندازه -40*1/4 1*40

تعداد – 24

اندازه -50*1/2 1*50

تعداد – 15

اندازه -63*2*63

تعداد – 10

اندازه -75*2*75

تعداد – 6

اندازه -75*1/2 2*75

تعداد – 6

اندازه -90*2*90

تعداد – 5

اندازه -90*1/2 2 *90

تعداد – 5

اندازه -90*3*90

تعداد – 5

اندازه -110*3*110

تعداد – 4

اندازه -110*4*110

تعداد – 4

سفارش دهید

برای سفارش هر کدام محصولات بالا فرم زیر را لطفا پر کنید.

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]