سه راه نر

اندازه

تعداد در کارتن

قیمت واحد (ریال)

40*1/4 1*40

24

50*1/4 1*50

14

50*1/2 1*50

14

اندازه - تعداد در کارتن - قیمت واحد (ریال)

اندازه -20*1/2*20

تعداد – 80

اندازه -25*1/2*25

تعداد – 80

اندازه -25*3/4*25

تعداد – 80

اندازه -32*1/2*32

تعداد – 50

اندازه -32*3/4*32

تعداد – 50

اندازه -32*1*32

تعداد – 50

اندازه -40*1*40

تعداد – 24

اندازه -40*1/4 1*40

تعداد – 24

اندازه -50*1/4 1*50

تعداد – 14

اندازه -50*1/2 1*50

تعداد – 14

اندازه -63*1*63

تعداد – 8

اندازه -63*1/2 1*63

تعداد – 8

اندازه -63*2*63

تعداد – 8

اندازه -75*1/2 1*75

تعداد – 6

اندازه -75*2*75

تعداد – 6

اندازه -75*1/2 2*75

تعداد – 6

اندازه -90*2*90

تعداد – 8

اندازه -90*1/2 2 *90

تعداد – 8

اندازه -90*3*90

تعداد – 8

اندازه -110*3*110

تعداد – 3

اندازه -110*4*110

تعداد – 3

اندازه -125*4*125

تعداد – 3

اندازه -125*5*125

تعداد – 3

سفارش دهید

برای سفارش هر کدام محصولات بالا فرم زیر را لطفا پر کنید.

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]